โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

เกี่ยวกับเรา

รางวัลและคุณภาพ

โรงพยาบาลธนบุรี ตรังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ประทับใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการเราจึงมุ่งพัฒนา และขอรับรองระบบคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าโรงพยาบาลมีคุณภาพทั้งด้านการบริการ และด้านการแพทย์

2552

ได้รับรางวัล Gold Award จากโครงการ AIA Hospital Quality Award

2553

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ RVP e-Claim Award ประเภทโรงพยาบาลเอกชน

2554

ได้รับรางวัล Gold Award จากโครงการ AIA Hospital Quality Award

2557

เข้าร่วมโครงการ Engagement for Patient Safety เป็นโครงการต่อเนื่องโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2558

ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2561

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

2561

ได้รับ รางวัล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง ขนะเลิศอันดับ 3