โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้