โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สุขภาพของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก ท่านควรได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ศูนย์ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ มีเครื่องมือในการตรวจและวินิจฉัย ที่ทันสมัยและแม่นยำ โดยให้บริการแบบ One Stop Service สะดวกสบาย พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

สามารถตรวจสอบแพคเกจและโปรโมชั่นตรวจสุขภาพได้ที่นี่

เวลาทำการ

07.00 - 16.00 ทุกวัน

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3311

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง