โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

คลินิกฝังเข็ม

ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ หรือกระดูก โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธีผ่าตัด วางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด

เวลาทำการ

 ทุกวัน เวลา  08.00 - 17.00 น. (วันเสาร์ 09.00 - 16.00)

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3311 หรือ 3318

คลินิกฝังเข็ม

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง