โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

คลินิกตา

 ให้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคตา โดยจักษุแพทย์  แก่ผู้ที่มีความผิดปกติทางตาหรือปัญหาต่างๆ  
พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และครบวงจร 
- ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp
- ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตา
- ตรวจวัดสายตาและความโค้งของกระจกตา
- ตรวจวัดลานสายตา
- ถ่ายภาพจอประสาทตา
- ตรวจวัดความสั้นยาวและเอียงของสายตา

เวลาทำการ

พุธ 09.00 - 12.00 น. 
เสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 12:00 น.

สถานที่ตั้ง

แผนกตา อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3125, 3126

คลินิกตา

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง