โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม ที่จะให้การดูแลรักษาโรคด้วยการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน และ ไธรอยด์

เวลาทำการ

(เปิดให้บริการทุกวัน) เวลา 07.30 - 20.00 น. 

สถานที่ตั้ง

แผนกอายุรกรรม อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3125,3126

แผนกอายุรกรรม

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง