โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษา รักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว และลดความเจ็บปวด เสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูร่างกายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย  หรือ โรคที่เจ็บปวด จากกล้ามเนื้อ เส้นประสาทกดทับ  หรือกระดูก    โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ใช้วิธีผ่าตัด  วางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ นักกายภาพบำบัด

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา  08.00 - 17.00 น. (วันเสาร์ 09.00 - 16.00)

สถานที่ตั้ง

แผนกกายภาพบำบัด อาคาร 3 ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3318

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง