โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

บริการสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลบริษัทประกัน

โรงพยาบาลธนบุรี ตรังมีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันรถหรือพ.ร.บ. และอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการ

สำหรับประกันรถ หรือ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน
 2. สำเนาทำเบียนบ้าน
 3. ตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
 4. คู่มือรถ
 5. ใบแจ้งความ
 6. ใบขับขี่ (ถ้ามี)

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

 • แผนกประกัน : 075-218988 ต่อ 2122, 2123, 3164
 • แผนกการเงิน : 075-218988 ผู้ป่วยนอก ต่อ 3144, 3148 ผู้ป่วยใน ต่อ 2125
 • แผนกบริการรับผู้ป่วยใน : 075-218988 ต่อ 3166, 3162
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต : 075-218988 ต่อ 3311
 • แผนกการตลาดและศูนย์ดูแลลูกค้าประกันชีวิต : 075-218588 ต่อ 2209

รายชื่อบริษัทประกัน

 1. บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
 8. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
 9. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 22. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 24. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 25. บริษัทนำสินประกันภัยจำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท นิวแฮมเซอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 27. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 28. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 29. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 30. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 31. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 32. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 33. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 34. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 35. บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 36. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 37. บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 38. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 39. บริษัท สยามสไมล์
 40. บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 41. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 42. บริษัท อลิอันซ์ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 43. บริษัท อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 44. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 45. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 46. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด
 47. บริษัท เอจีเอเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 48. บริษัท เอไอเอ จำกัด
 49. บริษัท เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
 50. บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 51. บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
 52. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 53. บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 54. บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 55. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 56. บริษัท เอ็ดน่าประกันชีวิต