โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

เกี่ยวกับเรา

แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง (หรือชื่อเดิม โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์) เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 โดยเริ่มต้นจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และค่อยๆ เติบโตต่อเนื่องตลอดมา จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิม ‘โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์’ เป็น ‘โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง’

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เฉพาะทาง และ ตติยภูมิในบางสาขา สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสตูล ที่มีพื้นที่ใกล้กับ จังหวัดตรัง และสะดวกในการมารับบริการที่จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย์ประจำ และแพทย์ที่ปรึกษา และสหวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความพร้อมที่จะให้การบริการ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย หรือญาติอย่างใกล้ชิด และอบอุ่น

โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นที่มั่นใจของผู้รับบริการ โดยมีอาคารให้บริการ ทั้ง 3 อาคาร

อาคาร 3 เปิดขึ้นในเดือน กันยายน ปี 2559 ของโรงพยาบาล ได้มีการการพัฒนาที่สำคัญดังนี้

  1. ห้อง Cath Lab ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
  2. ศูนย์รังสีร่วมรักษา สำหรับ สมอง และ ระบบลำตัว (Neuro and Body Intervention)
  3. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  4. ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง
  5. ศูนย์อาหาร Food court และอาหารผู้ป่วยใน ไทยและฮาลาล
  6. OPD แยกแผนกเฉพาะทาง และห้องตรวจแยกโรคติดเชื้อ
  7. ICU แยกห้อง และแยกโรคเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ
  8. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบควบคุมการติดเชื้อที่ทันสมัย

โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ให้บริการการตรวจรักษาพยาบาล ในราคาที่ยุติธรรม แก่ผู้ป่วย และยินดีให้บริการ FAX CLAIM แก่ผู้ป่วยที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ทั้งประกันไทยและประกันต่างชาติ ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันได้โดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกันตนที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสดก่อน ซึ่งทางโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้รับการประเมินผล การตรวจรักษาและการทำ FAX CLAIM ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ ตลอดมา