โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ติดต่อเรา

สมัครออนไลน์ผ่าน Website

สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, อาคาร 2, ชั้น 2, โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง

เวลาทำการ: วันจันทร์ – เสาร์ 8.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: 075-215215 ต่อ 2216 และ 2217

อีเมล: contact@thonburitrang.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เเพทย์สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป Fulltime /Parttime
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ (Fulltime / Parttime)
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานประจำคลินิกธนบุรี ลันตา)
  คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติงานประจำคลินิกธนบุรี ลันตา)
  คุณสมบัติ
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 2

สมัครออนไลน์
ทันตเเพทย์
 คุณสมบัติ
- จบวุฒิการศึกษาวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสูงกว่า
- มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
ผู้ช่วยทันตเเพทย์
   คุณสมบัติ
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยทันแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เภสัชกร (คลังยา)
 คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม

- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคลังยาใน รพ.จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- เพศชายผ่านเกณฑ์ทหารเเล้ว เเละไม่มีประวัติอาชญากรรม
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์
เจ้าหน้าที่เคหะบริการ (แม่บ้าน)
 คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบ เเละรักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ค่าตอบแทน (รายวัน)
จำนวนที่เปิดรับ : 4

สมัครออนไลน์
อื่นๆ
 
จำนวนที่เปิดรับ : 1

สมัครออนไลน์