โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

คลินิกโรคมะเร็ง

ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำ และ การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง   โดยแพทย์เฉพาะทางอายุศาสตร์มะเร็งวิทยา (Oncology)  และเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรม และประสบการณ์เฉพาะทาง  
โรคมะเร็งเกิดขึ้นจาก เซลล์ผิดปกติ ซึ่งสามารถเกิดได้ในทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นโรคมะเร็งจึงเป็นภัยเงียบ โดยส่วนใหญ่จะไม่ทราบจนกระทั่งร่างกายแสดงอาการ
การตรวจสุขภาพ และการคัดกรองมะเร็งจึงเป็นวิธีการทำให้ตรวจพบโรคได้เร็วขึ้น 
 
การตรวจคัดกรองมะเร็ง 
1. แมมโมแกรม/อัลตร้าซาวด์ คัดกรองเต้านม
2. การตรวจ pap smear / thin prep คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
3.  การส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ / มะเร็ง ในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
4. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ 
ให้บริการบำบัดโรคมะเร็ง โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาชนิดของมะเร็งและวิธีการรักษา
 
ทางโรงพยาบาลให้บริการรักษามะเร็งโดยใช้วิธี
 - ให้เคมีบำบัด  (Chemotherapy)  ภายใต้การควบคุมของแพทย์เฉพาะทาง โดย โดยยาสามารถกระจายไปทุกส่วนของร่างกาย ออกฤทธิในการทำลายการแบ่งเซลล์ มะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  โดยผลลัพทธ์ที่คาดหวัง คือเซลล์มะเร็ง มีขนาดเล็กลงหรือไม่โตขึ้น และไม่แพร่กระจายไปส่วนอื่นๆของร่างกาย  
- ทางโรงพยาบาลมี เครื่อง Angiogram ซึ่งสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ โดยเแฉพาะ การทำหัตการ RadioFrequency Ablation (RFA) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แพทย์ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยเครื่อง RFA เป็นเครื่องที่ส่งผ่านพลังงานความร้อนไปสู่ก้อนมะเร็งตับได้อย่างทั่วถึงทั้งก้อน ข้อดีของการอาศัยความร้อนจากพลังงานคลื่นวิทยุ (Radiofrequency) ผ่านเข็มเพื่อไปทำลายก้อนมะเร็งตับ คือ เป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ดังนั้นจึงมีข้างเคียงน้อย สามารถใช้วิธีการรักษาแบบนี้ซ้ำๆ ได้ ใช้เวลาพักฟื้นน้อย

เวลาทำการ

พฤหัสบดี-ศุกร์   17.00 - 20.00
เสาร์    08.00 - 17.00

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3125, 3126

คลินิกโรคมะเร็ง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง