โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ไอซียู

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยรักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรม ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง

ทั้งนี้ แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) เป็นห้องแยกทั้งหมด

และมีห้องแยกควบคุมแรงดันอากาศ 

- ห้อง Positive Pressure หรือ แรงดันอากาศบวก สำหรับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำ
- ห้อง Negative Pressure หรือ แรงดันอากาศลบ สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่แพร่กระจายหรือติดต่อทางอากาศ

เวลาทำการ

ให้บริการ 24 ชม.

สถานที่ตั้ง

แผนกไอซียู อาคาร 3 ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3201,3202

ไอซียู

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง