โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ให้บริการฝากครรภ์ และบริการคลอด ทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย


ให้บริการผ่าตัดทางนรีเวช และ ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เช่น ผ่าตัดมดลูก ผ่าตัดพังผืด ผ่าตัดซีส  

มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้โรงพยาบาล ตรังรวมแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่ ให้ความไว้วางใจมาคลอด ตลอดเวลากว่า 30 ปี

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00

สถานที่ตั้ง

แผนกสูติ-นรีเวช อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3106

แผนกสูติ-นรีเวช

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง