โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบด้วยไต และท่อไต กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ สำหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น
- ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะเป็นเลือด
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
- นิ่ว
- ต่อมลูกหมากโต
- ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
- มะเร็งต่อมลูกหมาก
- มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
- โรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบด้วย ไต และท่อไต 2 ข้าง
กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ โดยไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะ และนำออกทางท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ

พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่นเครื่องสลายนิ่ว

เวลาทำการ

 

สถานที่ตั้ง

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ, แผนกศัลยกรรม อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3125,3126

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง