โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช นำเทคโนโลยีในการรักษาแบบใหม่ 
ที่ใช้รักษาโรค โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้เครื่องมือพิเศษ  "เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิด 2 ระนาบ (Angiography Bi-plane)"  ซึ่งเป้น  Biplane เครื่องแรกและ เครื่องเดียวในโรงพยาบาลเอกชนของภาคใต้  รองรับการทำหัตถการทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ หัวใจ สมอง และ ส่วนต่างๆของร่างกาย

การตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือด (Angiography) ถือเป็นหัตถการทางรังสีวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด ซึ่งให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจหลอดเลือดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เครื่องมือพิเศษนี้ทำให้แพทย์เห็นถึงพยาธิสภาพของร่างกายผู้ป่วย รวมถึงหลอดเลือดต่างๆ ในร่างกาย
และอาศัยความสามารถของเครื่องตัวนี้ ทำให้สามารถนำเครื่องมือเล็กต่างๆ เช่น Catheter เข็ม 
หรือ อุปกรณ์ เข้าไปทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆด้วยหัตถการทางรังสีร่วมรักษา (Intervention) ได้ โดยไม่เพราะผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีที่ทันสมัยในวงการแพทย์ปัจจุบัน
ส่งผลให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่า ระยะพักฟื้นไม่นาน และ แผลเล็กกว่า ภาวะแทรกซ้อนต่างๆน้อยกว่า 

เนื่องจากหัตถการทางรังสีร่วมรักษามีชนิดของหัตถการจำนวนมาก หัตถการที่ให้บริการที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 


การวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ: ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
1. ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
2. ฉีดสีหลอดเลือกหัวใจและขยายหลอดเลือดผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) และใส่ขดลวดค้ำยัน (Stent)

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจวินิจฉัยและ รักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน โรคสมองขาดเลือด  
การตรวจรักษาด้วยการฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง หรือ Cerebral Angiogram เป็นการสอดสายสวนเข้าไปที่เส้นเลือดแดงใหญ่ และฉีดสีเข้าไปเพื่อดูหลอดเลือด ดูความผิดปกติตามจุดต่างๆ และการใช้รังสีวินิจฉัยนี้จะให้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ กว่าการตรวจหลอดเลือดด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
หัตถการที่ให้บริการได้แก่:
- Diagnostic Cerebral Angiography: การวินิจฉัยหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด 2 ระนาบ
- Machanical Thrombectomy:   เป็นหัตถการในการนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้ 


การรักษากลุ่มโรคมะเร็ง / หัตถการทางรังสีร่วมรักษาอื่นๆ
ให้บริการทางรังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology) เช่น
การรักษามะเร็งตับผ่านผิวหนังด้วยคลื่นความร้อน (RFA)
การให้ยาเคมีบำบัดมะเร็งตับทางหลอดเลือดโดยตรง tranarterial chemoembolization (TACE)
การดูดชิ้นเนื้อหรือสารน้ำมาตรวจ 
การใส่สายระบายหนองหรือก้อนน้ำ Percutaneous Drainage  การใส่สายระบายน้ำดี PTBD 
การใส่สายระบายน้ำปัสสาวะ 
การฉีดสีตรวจดูเส้นเลือด 
การฉีดสารเข้าไปอุดเส้นเลือด เพื่อห้ามเลือดในกรณีที่เลือดออกมาก
การดึงสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดเลือด/ท่อต่างๆ ของร่างกาย retrival /snare retrival
การขยายเส้นเลือดกรณีที่เส้นเลือดตีบ balloon dilatation angioplasty การขยายหลอดเลือดแดงส่วยปลายด้วยขดลวด stenting

เวลาทำการ

ให้คำปรึกษา ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. 
ให้บริการฉุกเฉิน พร้อมบริการ 24 ชม. 

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

075-215215 ต่อ 3303 หรือ 088-555-1669

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง