โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ศูนย์การได้ยินเวลาทำการ

 ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

แผนก EENT อาคาร 3 ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3125,3126

ศูนย์การได้ยิน

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง