โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือด ด้วยระบบการฟอกเลือดที่ได้มาตรฐาน มีระบบน้ำที่สะอาด พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ให้บริการวันละ 3 รอบ สามารถรองรับได้สูงสุด 12 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและครอบครัว

พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ให้บริการฟอกไตประสิทธิภาพสูง หรือ ฟอกไตแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางโรงพยาบาลนำเข้ามาที่แรกในจังหวัดตรัง เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่เช่นฟอสเฟตในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้ อีกทั้งระบบน้ำที่ใช้ ยังต้องมีความบริสุทธิ์สูงสุด จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตด้วยวิธีนี้ มีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น

เวลาทำการ

 วันจันทร์-วันศุกร์      เวลา 07.30-20.00 น.  
 วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 07.30-16.00 น.

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ไตเทียม อาคาร 3 ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-215215 ต่อ 3312,3313

ศูนย์ไตเทียม

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง