โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุให้ พิการ หรือ เสียชีวิต

ภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุให้ พิการ หรือ เสียชีวิต
 ภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะ..."เป็นสาเหตุให้ พิการ หรือ เสียชีวิต"
 
การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head Injury) เป็นภาวะที่อันตราย เพราะมีการกระทบกระเทือนทางสมอง กะโหลกศีรษะ และระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุให้พิการ หรือเสียชีวิตได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะส่วนใหญ่จะมาจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถ การหกล้ม หรือการตกจากที่สูง เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะเป็นภาวะที่อันตราย ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อสมองให้น้อยที่สุด

 
อาการที่ควรรีบกลับมาพบแพทย์
 
- ง่วงซึม หรือไม่รู้สึกตัว หมดสติ
 
- กระสับกระส่ายมากกว่าปกติ พูดลำบาก หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
 
- แขนขาอ่อนแรงลง ปวดศีรษะรุนแรง
 
- ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน
 
- มีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียนติดต่อกันหลายครั้ง
 
- มีเลือด หรือน้ำใส ๆ ไหลออกจากหู หรือจมูก และไม่ควรพยายามสั่งออก
- ตาพร่ามัว หรือมองเห็นภาพซ้อน

 
การดูแลและป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 
- ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับยานพาหนะ สวมหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ และไม่ควรใช้ความเร็วในการขับขี่สูงเกินกำหนด
 
- หลังได้รับบาดเจ็บ หากผู้ป่วยจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ แม้ไม่มีอาการใด ๆ ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บอาจกระทบกระเทือนต่อสมองมาก
 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวควรพยายามให้อยู่ในท่าตรง และไม่ให้ศีรษะห้อยลง เพราะผู้ป่วยอาจมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง หรือกระดูกต้นคอได้
 
- ขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลควรให้ผู้ป่วยตะแคงหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันลิ้นตกและการสำลัก
- ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบการบาดเจ็บทางสมองที่รุนแรง แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้าน ในระหว่างการพักฟื้นญาติหรือผู้ใกล้ชิดจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยสังเกตอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง

การเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างเร่งด่วนอาจนำมาซึ่งอันตรายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ เราจึงควรให้ความสำคัญและสังเกตอาการผิดปกติเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย และฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม โทร.075-218988 ต่อ 3125