โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

มีไข้ เช็กให้ชัวร์

มีไข้ เช็กให้ชัวร์
มีไข้ เช็กให้ชัวร์ อาการแบบนี้ป่วยเป็นอะไรกันแน่?! ?
 
ช่วงหน้าฝน อาจทำให้ไม่สบายกันบ่อยๆ เนื่องจากอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ แพร่กระจายอยู่ในอากาศ และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้โดยตรง ทำให้ป่วยง่าย และติดเชื้อบริเวณระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ส่งผลให้มีอาการ ไข้ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม ไอ และเจ็บคอ
 
โควิด19 Covid-19 โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ก่อให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยลดการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถติดเชื้อซ้ำได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกัน
 
อาการที่เด่นชัดของโควิด-19 ได้แก่
 
1.มีไข้สูง มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
2.อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
3.ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก
4.ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้
5.ปวดเมื่อยตามร่างกาย
6.ถ่ายเหลว
7.หายใจลำบาก หายใจเหนื่อยหอบ
8.จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 
โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มี 4 สายพันธุ์ โรคไข้เลือดออกนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มอายุ และสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้! หากเกิดอาการรุนแรง แม้ว่าจะเคยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว ก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ ถ้าหากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน
 
อาการของโรคไข้เลือดออกที่สังเกตได้ คือ
 
1.ไข้สูง (นาน 2-7 วัน)
2.ปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อ
3.ปวดกระบอกตา
4.ตัวแดง ตาแดง
5.เบื่ออาหาร
6.คลื่นไส้ อาเจียน
7.ถ่ายเหลว
8.ท้องอืด

สำหรับใครที่มีอาการระบบทางเดินหายใจส่วนบน หากมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว แสบคอมาก ตรวจ ATK ทันที! หรือเมื่อใดก็ตามที่มีไข้ โดยที่ไม่ได้มีอาการอื่นๆ หรือมีอาการเตือนของโรคไข้เลือดออก ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป และเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้