โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

"วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ทำไมต้องฉีดทุกปี?

หน้าฝนต้องระวัง! ไข้หวัดใหญ่ มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กัน

ฉีดตอนไหนดี?
- ช่วงหน้าฝน (มิถุนายน - กันยายน)
- ช่วงหน้าหนาว (พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด โดยสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่มีอาการรุนแรง คือ ชนิด A และ B ส่วน สายพันธุ์ชนิด C มักไม่รุนแรง

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดทุกปี?
- เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี
- กระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
- ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน
- ลดอัตราการเสียชีวิต
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา นอนโรงพยาบาล
- ปกป้องผู้ป่วยโรคเรื่องรังจากความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
- ป้องกันคนที่คุณรัก ช่วยลดการระบาดของโรค

กลุ่มเสี่ยงที่แนะนำควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
- เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 3 ปี
- สตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
- ผู้สูงอายุ อายุ65 ปีขึ้นไป
- ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง/หอบหืด/หัวใจ/หลอดเลือดสมอง/ไตวาย/เบาหวาน/มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด)
- ผู้พิการทางสมอง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคธาลัสซีเมีย (และผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- โรคอ้วน มีน้ำหนักเกิน 100 ก.ก. (BMI> 35 กก./ตรม.)

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 มีความคล้ายคลึงกัน และมีโอกาสติดเชื้อร่วมกัน หากติดโควิดร่วมกับไข้หวัดใหญ่ จะทำให้มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น ดังนั้น ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันนะ สำหรับเด็กๆ สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป