โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ผู้หญิงต้องรู้! มะเร็งปากมดลูก ป้องกันให้ถูกจะช่วยลดความเสี่ยง

ผู้หญิงต้องรู้! มะเร็งปากมดลูก ป้องกันให้ถูกจะช่วยลดความเสี่ยง
สาเหตุการติดเชื้อ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ฮิวแมนแพปพิลโลมา (Human Papillomavirus หรือเชื้อ HPV) สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง การติดเชื้อสามารถหายได้เอง หากติดเชื้อฝังแน่นเป็นเวลา 5 - 15 ปี อาจทำให้เซลล์ปากมดลูกกลายเป็นมะเร็งได้

เชื้อ HPV ติดต่อผ่านอะไรบ้าง
หลังการมีเพศสัมพันธ์ ร่างกายสามารถติดเชื้อผ่านรอยถลอกหรือบาดแผลเล็กๆ บริเวณต่อไปนี้
. เยื่อบุผิวปากมดลูก
. ปากช่องคลอด
. รอบทวารหนัก
. ปลายองคชาติ

การป้องกัน
. ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV โดยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 - 45 ปี
. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เปลี่ยนคู่นอนหลายคน สูบบุหรี่
. ตรวจภายในประจำปี พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ
. เมื่อพบเซลล์ผิดปกติควรรับการรักษาและติดตามอย่างเคร่งครัด

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับวัคชีน HPV
ในประเทศไทย มี 3 ชนิด ได้แก่ 2 สายพันธุ์ , 4 สายพันธุ์ และชนิด 9 สายพันธุ์
. 2 สายพันธุ์ , 4 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 70
. 9 สายพันธุ์ ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 90
. 4 สายพันธุ์ , 9 สายพันธุ์ ป้องกันการเกิดหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ
. ฉีด 3 เข็ม ยกเว้นผู้ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ฉีด 2 เข็ม