โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

Workshop แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ

Workshop แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ
Workshop แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดกิจกรรม Workshop แต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพให้แก่พนักงานผู้สนใจ