โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

 วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ผู้ชายฉีดได้ ผู้หญิงฉีดดี

วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil) สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ 6, 11, 16, 18 ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 สาเหตุของการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้มากถึง 90% ควรฉีดในผู้หญิงอายุตั้งแต่ 9-26 ปี หรืออาจขยายระยะเวลาได้ถึง 45 ปี
 
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9 ) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก และหูดหงอนไก่ ในผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 9-45 ปี โดยมีประสิทธิภาพการป้องกันครอบคลุมถึง 90%
 
ดังนั้นการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน HPV ให้ครบถ้วนตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมช่วยให้ห่างไกลโรคได้เป็นอย่างดีนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมที่

แผนกสูตินรีเวชวิทยา

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม