โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน Covid-19

 ฉีดวัคซีนแล้ว...มีภูมิหรือยัง?

ตรวจดูปริมาณภูมิคุ้มกันโดยรวมต่อเชื้อ Anti-Spike IgG ราคา 1,290 บาท

ตรวจดูปริมาณภูมิคุ้มกันโดยรวมต่อเชื้อ Anti-Spike IgG
และตรวจประสิทธิภาพความต้านทานการติดเชื้อ Neutralizing Ab (ELISA) ราคา 2,990 บาท

หมายเหตุ : สามารถเข้ารับการตรวจได้หลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วประมาณ 28 วัน

เป็นการตรวจวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณของภูมิต้านทานชนิด IgG
ต่อ Receptor - binding Domain ( RBD ) บน Spike (S) Protein
ด้วยหลักการ Chemiluminescence Immunoassay ผ่านเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
สอบถามเพิ่มเติมที่

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม