โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ

 “โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ” ในเด็ก..ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
 
พิเศษ! โปรแกรมตรวจหาเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ครอบคลุมถึง 4 โรค
1.โรค RSV
2.โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B
3.โรคโควิด-19
4.ไวรัสอะดีโน
 
หมายเหตุ : ทราบผลเร็วภายใน 15 นาที สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวชกรรม โทร.075-215215 ต่อ 3114
สอบถามเพิ่มเติมที่

แผนกกุมารเวชกรรม

นัดหมายแพทย์ สอบถามเพิ่มเติม