โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด รับรักษาพยาบาลตามสิทธิ และ UCEP Plus ฟรี

 


โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด ตรวจรักษาพยาบาลตามสิทธิ และ UCEP Plus ฟรี

ผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง <

 • ใช้สิทธิประกันสุขภาพได้

 • ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้

 

ผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว <

 •  นอนพักรักษา 5 วัน ราคา 26,000 บาท

 •  นอนพักรักษา 7 วัน ราคา 31,000 บาท


ราคาแพ็กเกจนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล(ต่อคน)

 

สอบถามข้อมูล Covid Care Center : 099 481 0330