โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

มีข่าวดีมาบอก!!! สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

 

มีข่าวดีมาบอก!!! สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39
สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Booster Dose) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
1.นำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นตรวจสอบสิทธิได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 3
2.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่เคาน์เตอร์ Reception
3.เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ : ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.075-218988 ต่อ 3127