โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชสามารถเข้าใช้บริการของเครือข่ายได้ทุกที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช มีเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลและคลินิกด้วยกัน 10 แห่ง ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่เลือกใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการรักษากับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอชสามารถเข้าใช้บริการของเครือข่ายได้ทุกที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลกันตัง
โรงพยาบาลสิเกา
โรงพยาบาลรัษฎา
โรงพยาบาลนาโยง
โรงพยาบาลวังวิเศษ
โรงพยาบาลห้วยยอด
โรงพยาบาลย่านตาขาว
โรงพยาบาลปะเหลียน
โรงพยาบาลหาดสำราญ
คลินิกเวชกรรมทีอาร์พีเอช (เกาะลันตา)
หมายเหตุ : ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม
บัตรประชาชนตัวจริง
หมายเหตุ : แสดงก่อนเข้ารับบริการรักษาทุกครั้ง...หากท่านลืมจะไม่สามารถใช้สิทธิได้