โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง

 

"เปลี่ยน" เพื่อความพร้อมในการดูแลใส่ใจ และช่วยเหลือจากทีมแพทย์ พยาบาล ด้วยมาตรฐาน
โรงพยาบาลในเครือ THG ด้วยความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ
#คิดถึงสุขภาพคิดถึงธนบุรีตรัง