โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

ประกาศเรื่องทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

 
ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย
 
โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง ( เดิมชื่อ รพ.ตรังรวมแพทย์ หรือ รพ.ทีอาร์พีเอช ) ขอแจ้งให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลจะมีการทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกินกว่า 5 ปี คือรับบริการครั้งล่าสุดก่อน วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งจะเริ่มทำลายในวันที่ 1 กันยายน 2566 นี้