โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

นพ.ประพนธ์ โชติกมาศ

สาขา ศัลยกรรมทั่วไป
อนุสาขา
คุณวุฒิ - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ -ด้านการผ่าตัดรักษาก้อนเนื้อบริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย -แผลจากอุบัติเหตุทุกกรณี
แพทย์ออกตรวจ
  • จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
  • อังคาร 08.00 - 16.00 น.
  • พุธ 08.00 - 16.00 น.
  • พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
  • ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  • เสาร์ (เฉพาะวันคี่) 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง