โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

นพ.ขจรศักดิ์ เถรว่อง

สาขา ศัลยกรรมทั่วไป
อนุสาขา
คุณวุฒิ
- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2527
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533 
โรคหรือหัตถการที่ชำนาญ -ด้านการผ่าตัดรักษาก้อนเนื้อบริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย -แผลจากอุบัติเหตุทุกกรณี
แพทย์ออกตรวจ
  • จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
  • อังคาร 08.00 - 16.00 น.
  • พุธ 08.00 - 16.00 น.
  • พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
  • ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  • เสาร์ (เฉพาะวันคู่) 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ: -

นัดหมายแพทย์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง