โรงพยาบาลธนบุรี ตรังThonburi Trang

Call Center : 075 215 215

สมัครบัตรสมาชิก TRP PRIVILEGE SILVER CARD ได้แล้ววันนี้

บัตรสมาชิกโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ บัตรที่มอบสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า

มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
และรางวัลที่ได้รับ

ความประทับใจจากผู้ป่วย